Admission

Apply To Fountain of Joy Schools

Details on Joining Fountain of Joy Schools

We welcome all who wish to join us. We admit new comers in every academic year. The admission  is done  twice  in a year  over the holidays  and sometimes but  very rarely  it is done  over  the  normal  school  days  depending  upon  the need  at that  particular  moment.

We  admit  a pupil  after being  interviewed  and passing  our  exams, so  let  your child  get well  prepared  before  he or she comes  for the  interview. We  do not  go  beyond , we  limit ourselves  within  the  level of the  child in the preparation of the intended  exams.

To become the Best, Join the Best!

Fountain of Joy school invites you to a beautiful beginning of your child’s future life. Being among the best schools at Dar es Salaam in Tanzania, our school assures your child’s life of confidence and success.

Fee Structure

Baby Class, Middle Class, Pre-Unit, I, II, III & V
IV
VI
VII

Baby Class, Middle Class, Pre-Unit, I, II, III & V

 

FIRST QUARTER

(JAN – MAR)

SECOND QUARTER

(APR – JUN)

THIRD QUARTER

(JUL – SEP)

FOURTH QUARTER

(SEP – DEC)

   FEE 700,000/= 700,000/= 700,000/= 700,000/=

IV

 

FIRST QUARTER

(JAN – MAR)

SECOND QUARTER

(APR – JUN)

THIRD QUARTER

(JUL – SEP)

FOURTH QUARTER

(SEP – DEC)

    FEE 775,000/= 775,000/= 775,000/=
775,000/=

VI

  TERM I (JAN – MAY) TERM II (JUL – DEC)
FEE 2,000,000/= 2,000,000/=

 

VII

  TERM I (JAN – MAY)  TERM II (JUL – DEC)
FEE

ADA 2,000,000/=

MITIHANI 150,000/=

ADA 2,000,000/=

MAHAFALI 150,000/=

14 September 2019

OPENING DATE FOR NEXT TERM

 

Need more help?

Call: +255 746 772 929 / +255 782 558 247

Malipo kwa anayeanza

Usajili
Fomu ya kujiunga
Dayari (Diary)
Kitabu cha ripoti
Tahadhari
Matibabu
TSH. 225,000/=

Malipo ya Uniform

Sare pea 3
Sweta 1 (Kenya)
Soksi pea 2
Tai
TSH. 200,000/=

 

Malipo ya Uniform ya Bweni

Tracksuit pea 2
Tracksuit ya kulalia wakati wa baridi
Nguo za michezo (jezi) pea 2
Sketi/Kaptura dark blue na T-shirt
Mashuka pea 2 (piece 4)
Jozi mbili za soksi
Chandarua
Nguo za Jumapili
TSH. 276,000/=

MALIPO YA UNIFORM YALIPWE BANK KWENYE ACCOUNT NO. 0150014593201 CRDB BANK MALIPO YA ADA YALIPWE A/C NO 01J1014593200 CRDB BANK

USAFIRI

Usafiri utalipwa kwa kila muhula na itategemea na sehemu atokako mwanafunzi. Gharama zitabadilika kulingana na bei ya mafuta kwa wakati huo. Wazazi watakuwa wakijulishwa kuhusu badiliko lolote lile.

SARE

Sare zinapatikana hapa hapa shuleni ili kuondoa tofauti zinazoweza kujitokeza kwa kuwa na rangi na ubora tofauti na mavazi. Wanafunzi wanatakiwa kuwa na viatu vyeusi vya ngozi na raba nyeupe kwa ajili ya michezo.

NB

  1. Madarasa ya mitihani ada italipwa tofauti.
  2. Ada lazima ilipwe kabla ya kufungua shule.

PESA IKILIPWA SHULENI HAIRUDISHWI